ECLI:NL:GHDHA:2018:4036 Gerechtshof Den Haag, 23-01-2018, BK-17/00680

Tussen partijen is het antwoord op de volgende vragen in geschil: a) vormen de activiteiten van belanghebbende met betrekking tot de [C] in het jaar 2012 een bron van inkomen? b) zijn de in de aangifte opgevoerde huisvestingskosten ten onrechte in aftrek beperkt?
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHDHA:2018:4036 Gerechtshof Den Haag, 23-01-2018, BK-17/00680

ECLI:NL:GHDHA:2018:4036 Gerechtshof Den Haag, 23-01-2018, BK-17/00680

Tussen partijen is het antwoord op de volgende vragen in geschil: a) vormen de activiteiten van belanghebbende met betrekking tot de [C] in het jaar 2012 een bron van inkomen? b) zijn de in de aangifte opgevoerde huisvestingskosten ten onrechte in aftrek beperkt?
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHDHA:2018:4036 Gerechtshof Den Haag, 23-01-2018, BK-17/00680

ECLI:NL:GHDHA:2020:1683 Gerechtshof Den Haag, 04-08-2020, BK-19/00389

Belanghebbende heeft hoger beroep ingesteld tegen de WOZ-waarde van zijn woning en daarbij gesteld dat, in vergelijking met het naast de woning van belanghebbende gelegen vergelijkingsobject, onvoldoende rekening is gehou-den met voor zijn woning meer specifiek geldende overlast van voor de wo-ning gelegen verkeerslichten, tramrails, tramwissels en een nabijgelegen tramremise, dat onvoldoende r...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHDHA:2020:1683 Gerechtshof Den Haag, 04-08-2020, BK-19/00389

ECLI:NL:GHDHA:2020:1683 Gerechtshof Den Haag, 04-08-2020, BK-19/00389

Belanghebbende heeft hoger beroep ingesteld tegen de WOZ-waarde van zijn woning en daarbij gesteld dat, in vergelijking met het naast de woning van belanghebbende gelegen vergelijkingsobject, onvoldoende rekening is gehou-den met voor zijn woning meer specifiek geldende overlast van voor de wo-ning gelegen verkeerslichten, tramrails, tramwissels en een nabijgelegen tramremise, dat onvoldoende r...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHDHA:2020:1683 Gerechtshof Den Haag, 04-08-2020, BK-19/00389

ECLI:NL:RBDHA:2020:7989 Rechtbank Den Haag, 19-08-2020, SGR 20/246

Gemeente Den Haag heeft aannemelijk gemaakt dat zij de waarde van het appartementencomplex en de parkeergarage niet op een te hoog bedrag heeft vastgesteld. De gemeente heeft gemotiveerd weersproken dat er een waardedruk wegens het ontbreken van eigen meters uitgaat en aan een compromis voor een eerder jaar is verweerder niet gebonden voor dit jaar. De rioolheffing wordt geheven van degene die ...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:RBDHA:2020:7989 Rechtbank Den Haag, 19-08-2020, SGR 20/246

ECLI:NL:RBDHA:2020:7989 Rechtbank Den Haag, 19-08-2020, SGR 20/246

Gemeente Den Haag heeft aannemelijk gemaakt dat zij de waarde van het appartementencomplex en de parkeergarage niet op een te hoog bedrag heeft vastgesteld. De gemeente heeft gemotiveerd weersproken dat er een waardedruk wegens het ontbreken van eigen meters uitgaat en aan een compromis voor een eerder jaar is verweerder niet gebonden voor dit jaar. De rioolheffing wordt geheven van degene die ...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:RBDHA:2020:7989 Rechtbank Den Haag, 19-08-2020, SGR 20/246

ECLI:NL:GHDHA:2020:1682 Gerechtshof Den Haag, 04-08-2020, BK-20/00339

Belanghebbende heeft hoger beroep ingesteld tegen de WOZ-waarde van zijn woning en daarbij gesteld dat, in vergelijking met het naast de woning van belanghebbende gelegen vergelijkingsobject, onvoldoende rekening is gehou-den met voor zijn woning meer specifiek geldende overlast van voor de wo-ning gelegen verkeerslichten, tramrails, tramwissels en een nabijgelegen tramremise, dat onvoldoende r...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHDHA:2020:1682 Gerechtshof Den Haag, 04-08-2020, BK-20/00339

ECLI:NL:GHDHA:2020:1682 Gerechtshof Den Haag, 04-08-2020, BK-20/00339

Belanghebbende heeft hoger beroep ingesteld tegen de WOZ-waarde van zijn woning en daarbij gesteld dat, in vergelijking met het naast de woning van belanghebbende gelegen vergelijkingsobject, onvoldoende rekening is gehou-den met voor zijn woning meer specifiek geldende overlast van voor de wo-ning gelegen verkeerslichten, tramrails, tramwissels en een nabijgelegen tramremise, dat onvoldoende r...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHDHA:2020:1682 Gerechtshof Den Haag, 04-08-2020, BK-20/00339

ECLI:NL:RBDHA:2020:7121 Rechtbank Den Haag, 29-07-2020, SGR 19/6793

Kwalificatie verkoopwinst woning als resultaat uit overige werkzaamheden. Eiser heeft niet aannemelijk gemaakt dat de woning is gekocht met de intentie om zelf te bewonen.

Geplaatst in Belastingrechtspraak, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:RBDHA:2020:7121 Rechtbank Den Haag, 29-07-2020, SGR 19/6793

ECLI:NL:RBDHA:2020:7121 Rechtbank Den Haag, 29-07-2020, SGR 19/6793

Kwalificatie verkoopwinst woning als resultaat uit overige werkzaamheden. Eiser heeft niet aannemelijk gemaakt dat de woning is gekocht met de intentie om zelf te bewonen.
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:RBDHA:2020:7121 Rechtbank Den Haag, 29-07-2020, SGR 19/6793

ECLI:NL:GHDHA:2020:1681 Gerechtshof Den Haag, 04-08-2020, BK-19/00528

Wegens de afkoop in 2015 van een in 1989 afgesloten lijfrenteverzekering is aan belanghebbende revisierente in rekening gebracht. Belanghebbende heeft zich bij de beslissing tot afkoop van de lijfrenteverzekering laten leiden door de informatie die is weergegeven op de website van de Belastingdienst. In geschil of door deze infor-matie bij belanghebbende het in rechte te honoreren vertrouwen is...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHDHA:2020:1681 Gerechtshof Den Haag, 04-08-2020, BK-19/00528

ECLI:NL:GHDHA:2020:1681 Gerechtshof Den Haag, 04-08-2020, BK-19/00528

Wegens de afkoop in 2015 van een in 1989 afgesloten lijfrenteverzekering is aan belanghebbende revisierente in rekening gebracht. Belanghebbende heeft zich bij de beslissing tot afkoop van de lijfrenteverzekering laten leiden door de informatie die is weergegeven op de website van de Belastingdienst. In geschil of door deze infor-matie bij belanghebbende het in rechte te honoreren vertrouwen is...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHDHA:2020:1681 Gerechtshof Den Haag, 04-08-2020, BK-19/00528

ECLI:NL:GHDHA:2020:1680 Gerechtshof Den Haag, 11-08-2020, BK-19/00566

Belanghebbende exploiteert een kappersbedrijf en heeft in een brief getiteld “Inleidend bezwaar- dan wel verzoekschrift” onder meer een verzoek inge-diend vanaf haar oprichting in 2009, of in ieder geval met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016, een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelas-ting te mogen vormen met haar moedervennootschap en twee andere ven-nootschappen (gehouden door dez...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHDHA:2020:1680 Gerechtshof Den Haag, 11-08-2020, BK-19/00566

ECLI:NL:GHDHA:2020:1680 Gerechtshof Den Haag, 11-08-2020, BK-19/00566

Belanghebbende exploiteert een kappersbedrijf en heeft in een brief getiteld “Inleidend bezwaar- dan wel verzoekschrift” onder meer een verzoek inge-diend vanaf haar oprichting in 2009, of in ieder geval met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016, een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelas-ting te mogen vormen met haar moedervennootschap en twee andere ven-nootschappen (gehouden door dez...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHDHA:2020:1680 Gerechtshof Den Haag, 11-08-2020, BK-19/00566

ECLI:NL:RBDHA:2020:8933 Rechtbank Den Haag, 12-08-2020, AWB – 20 _ 276 en SGR 20_277

In geschil is of de bezwaren van eiser terecht, zonder eiser nader te horen, kennelijk ongegrond zijn verklaard
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:RBDHA:2020:8933 Rechtbank Den Haag, 12-08-2020, AWB – 20 _ 276 en SGR 20_277