ECLI:NL:RBOBR:2018:1760 Rechtbank Oost-Brabant, 11-04-2018, 17_1723

Leges van de heffingsambtenaar van de Provincie Noord-Brabant. Niet aannemelijk is geworden dat de vergunning uit 2016, waarop deze legesheffing ziet, betrekking heeft op hetzelfde project als waarop eerder de in 2011 door eiseres gedane melding in het kader van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant betrekking had. Beroep ongegrond.
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:RBOBR:2018:1760 Rechtbank Oost-Brabant, 11-04-2018, 17_1723

ECLI:NL:RBDHA:2019:13028 Rechtbank Den Haag, 28-11-2019, AWB – 18 _ 2754

In geschil is of eiseres recht heeft op aftrek van voorbelasting in de periode 2008 tot 2009 voor de facturen van een aantal bedrijven. Daarnaast is de vergrijpboete in geschil. Met betrekking tot een tweetal facturen overweegt de rechtbank dat verweerder zodanige twijfel zaait over het realiteitsgehalte van de op die facturen vermelde transacties en daarmee over de echtheid van de facturen dat...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:RBDHA:2019:13028 Rechtbank Den Haag, 28-11-2019, AWB – 18 _ 2754

ECLI:NL:RBDHA:2019:13027 Rechtbank Den Haag, 28-11-2019, AWB – 18 _ 2755

In geschil is of eiseres recht heeft op aftrek van voorbelasting in de periode 2008 tot 2011 voor de facturen van een aantal bedrijven. Daarnaast is de vergrijpboete in geschil. De rechtbank oordeelt dat verweerder met de verwijzing naar de verklaringen uit het strafrechtelijk onderzoek zodanig twijfel heeft gezaaid over het realiteitsgehalte van de op de facturen vermelde transacties en daarme...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:RBDHA:2019:13027 Rechtbank Den Haag, 28-11-2019, AWB – 18 _ 2755

If the rich are getting richer, then where are they hiding it? | Torsten Bell

Following a steep rise in inheritance tax, Britain’s wealthiest families suddenly professed to be a lot poorer

Income inequality rose significantly in the last decades of the 20th century, yet wealth inequality fell throughout most of the century. Why? Partly because of the home ownership boom. But the top 1%’s share of wealth fell from 60% before 1920 to under 20% by the 1980s.

In part, this shows that both war and inheritance tax are bad for the landed gentry. But are we missing something? Or, more specifically, are the rich hiding something? That’s the excellent question asked by new research into the wealth of our Victorian elite.

Continue reading...
Geplaatst in Internationaal, Nieuws, The Guardian | Reacties uitgeschakeld voor If the rich are getting richer, then where are they hiding it? | Torsten Bell

ECLI:NL:RBDHA:2019:13269 Rechtbank Den Haag, 24-09-2019, AWB – 17 _ 8796

Eiser heeft via een Engels uitzendbureau als piloot bij een vliegmaatschappij gewerkt. Hij was in de periode van 1 april 2004 t/m 28 april 2012 als piloot in Spanje en Italie gestationeerd. Verweerder heeft ter zake van de door eiser op een rekening van de First Curacao International Bank ontvangen inkomsten van het Engelse uitzendbureau navorderingsaanslagen over de jaren 2004 t/m 2011 en verg...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:RBDHA:2019:13269 Rechtbank Den Haag, 24-09-2019, AWB – 17 _ 8796

ECLI:NL:RBDHA:2019:13269 Rechtbank Den Haag, 24-09-2019, AWB – 17 _ 8796

Eiser heeft via een Engels uitzendbureau als piloot bij een vliegmaatschappij gewerkt. Hij was in de periode van 1 april 2004 t/m 28 april 2012 als piloot in Spanje en Italie gestationeerd. Verweerder heeft ter zake van de door eiser op een rekening van de First Curacao International Bank ontvangen inkomsten van het Engelse uitzendbureau navorderingsaanslagen over de jaren 2004 t/m 2011 en verg...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:RBDHA:2019:13269 Rechtbank Den Haag, 24-09-2019, AWB – 17 _ 8796

ECLI:NL:RBDHA:2019:12874 Rechtbank Den Haag, 31-10-2019, AWB – 17 _ 6882

‘De resultaten op valutatermijncontracten die eiseres is aangegaan in verband met een vordering van haar op een met haar gevoegde dochtervennootschap, dienen te worden toegerekend aan eiseres zelf en niet aan de vaste inrichting van de gevoegde dochtervennootschap aan wie de dochtervennootschap ze heeft toegerekend. De resultaten vormen dus geen onderdeel van de buitenlandse winst uit een ander...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:RBDHA:2019:12874 Rechtbank Den Haag, 31-10-2019, AWB – 17 _ 6882

ECLI:NL:RBDHA:2019:12874 Rechtbank Den Haag, 31-10-2019, AWB – 17 _ 6882

‘De resultaten op valutatermijncontracten die eiseres is aangegaan in verband met een vordering van haar op een met haar gevoegde dochtervennootschap, dienen te worden toegerekend aan eiseres zelf en niet aan de vaste inrichting van de gevoegde dochtervennootschap aan wie de dochtervennootschap ze heeft toegerekend. De resultaten vormen dus geen onderdeel van de buitenlandse winst uit een ander...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:RBDHA:2019:12874 Rechtbank Den Haag, 31-10-2019, AWB – 17 _ 6882

ECLI:NL:GHSHE:2019:4475 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 12-12-2019, 18/00103

De Heffingsambtenaar heeft belanghebbende niet-ontvankelijk in zijn bezwaar tegen een WOZ beschikking verklaard omdat het bezwaar niet is gemotiveerd en omdat [A] geen machtiging heeft overgelegd. Het Hof is van oordeel dat het bezwaar afdoende is gemotiveerd, nu vaststaat dat het tot motivering van de WOZ-beschikking dienende taxatieverslag niet is mee- of nagezonden. Op de verzoeken een macht...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHSHE:2019:4475 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 12-12-2019, 18/00103

ECLI:NL:GHSHE:2019:4475 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 12-12-2019, 18/00103

De Heffingsambtenaar heeft belanghebbende niet-ontvankelijk in zijn bezwaar tegen een WOZ beschikking verklaard omdat het bezwaar niet is gemotiveerd en omdat [A] geen machtiging heeft overgelegd. Het Hof is van oordeel dat het bezwaar afdoende is gemotiveerd, nu vaststaat dat het tot motivering van de WOZ-beschikking dienende taxatieverslag niet is mee- of nagezonden. Op de verzoeken een macht...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHSHE:2019:4475 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 12-12-2019, 18/00103

ECLI:NL:GHSHE:2019:4474 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 12-12-2019, 16/03573bis

Eindbeslissing na Hof van Justitie EU 13 juni 2019, IO, C-420/18, ECLI:EU:C:2019:490. De beslissing van het HvJ EU laat geen andere conclusie toe dan dat een lid van de Raad van Commissarissen geen ondernemer voor de omzetbelasting is. Op in een tussenuitspraak gegeven oordeel (inclusief oordelen inzake de vaststelling van de feiten waarover partijen van mening verschillen) kan niet worden te...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHSHE:2019:4474 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 12-12-2019, 16/03573bis

ECLI:NL:GHSHE:2019:4474 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 12-12-2019, 16/03573bis

Eindbeslissing na Hof van Justitie EU 13 juni 2019, IO, C-420/18, ECLI:EU:C:2019:490. De beslissing van het HvJ EU laat geen andere conclusie toe dan dat een lid van de Raad van Commissarissen geen ondernemer voor de omzetbelasting is. Op in een tussenuitspraak gegeven oordeel (inclusief oordelen inzake de vaststelling van de feiten waarover partijen van mening verschillen) kan niet worden te...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHSHE:2019:4474 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 12-12-2019, 16/03573bis

ECLI:NL:HR:2019:1951 Hoge Raad, 13-12-2019, 18/04153

BPM; art. 30ha AWR; artt. 14a en 14b Wet BPM; artt. 56 en 110 VWEU; uit andere lidstaat afkomstige personenauto, bestemd voor tijdelijke verhuur in Nederland; heffing volle bpm bij registratie door in Nederland gevestigde rechtspersoon was niet in strijd met art. 110 VWEU; geen vergoeding Irimierente bij teruggaaf bpm in verband met buiten Nederland brengen ervan.
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:HR:2019:1951 Hoge Raad, 13-12-2019, 18/04153

ECLI:NL:HR:2019:1951 Hoge Raad, 13-12-2019, 18/04153

BPM; art. 30ha AWR; artt. 14a en 14b Wet BPM; artt. 56 en 110 VWEU; uit andere lidstaat afkomstige personenauto, bestemd voor tijdelijke verhuur in Nederland; heffing volle bpm bij registratie door in Nederland gevestigde rechtspersoon was niet in strijd met art. 110 VWEU; geen vergoeding Irimierente bij teruggaaf bpm in verband met buiten Nederland brengen ervan.
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:HR:2019:1951 Hoge Raad, 13-12-2019, 18/04153

ECLI:NL:HR:2019:1946 Hoge Raad, 13-12-2019, 19/05132

HR verklaart het beroep in cassatie n-o.
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:HR:2019:1946 Hoge Raad, 13-12-2019, 19/05132