ECLI:NL:RBNHO:2017:1059 Rechtbank Noord-Holland, 17-02-2017, AWB – 14 _ 356

Crisisheffing. Er is geen sprake van strijd met de wettelijke bepalingen van de Wet LB. Er is geen sprake van strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM en er is geen sprake van een individuele en buitensporige last. Tot slot is er geen strijd met het verdragsrechtelijk gelijkheidsbeginsel van artikel 26 IVBPR en artikel 14 EVRM.
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Comments Off

ECLI:NL:RBNHO:2017:1060 Rechtbank Noord-Holland, 16-02-2017, AWB – 14 _ 239

Crisisheffing. Er wordt verwezen naar de uitspraak van de Hoge Raad van 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:121 en 126. Er is geen strijd met: de wettelijke bepalingen van de Wet LB, artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM en het verdragsrechtelijk gelijkheidsbeginsel van artikel 26 IVBPR en artikel 14 EVRM. Tevens is geen sprake van een individuele buitensporige last.
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Comments Off

ECLI:NL:RBNHO:2017:1062 Rechtbank Noord-Holland, 16-02-2017, AWB – 15_5681

In geschil is of eiseres haar vordering op een door haar verkochte vennootschap wegens verrichte managementdiensten ten laste van haar winst kan afwaarderen. De rechtbank stelt voorop dat in geval van een verkoop van aandelen in een vennootschap tegen een verkoopprijs van meer dan nihil in de regel ervan mag worden uitgegaan dat de vorderingen die corresponderen met de schulden van die vennoots...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Comments Off

ECLI:NL:RBNHO:2017:1061 Rechtbank Noord-Holland, 16-02-2017, AWB – 14 _ 240

Crisisheffing. Er wordt verwezen naar de uitspraak van de Hoge Raad van 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:121 en 126. Er is geen strijd met: de wettelijke bepalingen van de Wet LB, artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM en het verdragsrechtelijk gelijkheidsbeginsel van artikel 26 IVBPR en artikel 14 EVRM. Tevens is geen sprake van een individuele buitensporige last.
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Comments Off

ECLI:NL:RBOBR:2017:564 Rechtbank Oost-Brabant, 08-02-2017, 16_319

WOZ. Uit de Basisregistratie Kadaster blijkt dat erflaatster bij het begin van het belastingjaar beperkt zakelijk gerechtigde (zakelijk recht van gebruik en bewoning) van de mantelzorgwoning was. Het eigendom van de naastgelegen (hoofd)woning berustte bij de zoon van erflaatster. In een situatie waarin de gebouwde eigendommen verschillende zakelijk gerechtigden hebben, kan geen sprake zijn van ...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Comments Off

ECLI:NL:RBOBR:2017:455 Rechtbank Oost-Brabant, 01-02-2017, 16_297

BIZ-verordening onverbindend wegens onvolledige bekendmaking. Bijbehorende kaart van de BIZ-zone niet samen met de verordening in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd.
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Comments Off

ECLI:NL:RBOBR:2017:454 Rechtbank Oost-Brabant, 01-02-2017, 16_296

BIZ-verordening onverbindend wegens onvolledige bekendmaking. Bijbehorende kaart van de BIZ-zone niet samen met de verordening in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd.
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Comments Off

ECLI:NL:GHAMS:2017:428 Gerechtshof Amsterdam, 09-02-2017, 16/00237 t/m 16/00240

Bijtelling privégebruik auto DGA. Uitspraak na verwijzing door de Hoge Raad. Partijen komen ter zitting tot een compromis.
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Comments Off

Councils prepare to cut essential services to fund adult social care

Despite council tax increases, authorities will need to defund services to meet rising costs warns Local Government Association

Council tax rises due to come into force from April will not be sufficient to avoid deep cuts to services including road repair, parks, children’s centres, leisure centres and libraries, local government leaders have warned.

The Local Government Association (LGA), which represents councils across the country, said authorities will have to continue cutbacks to essential services to plug growing shortfalls in adult social care.

Related: English social care system for elderly facing 'complete collapse'

Related: Councils 'at breaking point' due to budget cuts and rising social care bills

Continue reading...
Geplaatst in Internationaal, Nieuws, The Guardian | Comments Off

Baby boomers don’t deserve to be punished | Letters

I was incensed when I read Phillip Inman’s article Baby boomers, pay your dues (14 February). I am shocked at the bad feeling and bad publicity towards pensioners in the media. I was born in 1944 and cannot remember a time, as now, so hopeless for the workers of this country. When I started work there were always plenty of vacancies. In those days, outsourcing jobs to other countries and employing people on zero-hours contracts was unheard of.

Employees were valued and treated well. Most firms had a good – contributory – pension scheme, canteen and often Christmas parties for children of employees, all paid for by the company. The firm my husband worked for paid for a staff trip every year – usually to Blackpool for the day. In addition, the company paid 52% corporation tax, and the chairman said he was happy to pay that tax. If you worked hard, you were treated well. Unlike now, the average working man could afford to buy a modest house, or pay a fair rent, afford a car and take his family on holiday every year. This was a generous country, looking after its citizens. People paid their taxes – basic tax rate of 33% in the 1960s – and national health insurance. These taxes paid for libraries, hospital care, swimming pools, parks, schools, good transport and infrastructure.

Continue reading...
Geplaatst in Internationaal, Nieuws, The Guardian | Comments Off

ECLI:NL:RBDHA:2017:935 Rechtbank Den Haag, 03-02-2017, AWB – 16 _ 429

bodemprocedure
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Comments Off

ECLI:NL:RBDHA:2017:936 Rechtbank Den Haag, 03-02-2017, AWB – 16 _ 82

Eiseres is ANBI en een toegelaten instelling (woningcorporatie) in de zin van artikel 19, eerste lid, van de Woningwet. In 2014 koopt eiseres onroerende zaken van een andere woningcorporatie voor in totaal € 10.950.000. In geschil is of de overdracht is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. De rechtbank stelt vast dat eiseres niet alle schulden die op de overgedragen zaken betrekking hebben hee...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Comments Off

ECLI:NL:OGEAC:2017:16 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 08-02-2017, BBZ nrs. CUR201500112, CUR201500114 en CUR201500683

Belanghebbende, ingezetene van Curaçao, is belast voor het wereldinkomen. Daaronder valt belanghebbendes ABP-pensioen. Het heffingsrecht over het ABP-pensioen wordt toegewezen aan Nederland. Om dubbele belasting te voorkomen, moet Curaçao een tegemoetkoming (belastingvermindering) verlenen. De wijze van tegemoetkoming wordt geregeld in artikel 24, eerste lid van de BRK. Belanghebbende is over ...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Comments Off

ECLI:NL:RBZWB:2017:698 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24-01-2017, AWB – 16 _ 2405

16/2405, 16/2406 en 16/4156 Wet BIZ Onverbindendheid BIZ-verordening? Bezwaren tegen BIZ-aanslagen 2013 en 2014 terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens niet-verschoonbare termijnoverschrijding. Ook over 2015 acht de rechtbank het beroep ongegrond. Dat Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2015:1175) in een andere procedure van een collega-ondernemer – uit hetzelfde bedrijfsverzamelgebo...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Comments Off

ECLI:NL:PHR:2017:54 Parket bij de Hoge Raad, 31-01-2017, 16/02859

Het geschil in cassatie betreft de vraag of belanghebbende zich met vrucht kan beroepen op in rechte te beschermen vertrouwen, gewekt door een beleidsbesluit. Belanghebbende is sinds 1 juni 2011 eigenaar van een woning, welke onderdeel uitmaakt van een als rijksmonument aangewezen appartementsgebouw. Na aankoop van de woning heeft belanghebbende daaraan diverse werkzaamheden laten uitvoeren, w...
Geplaatst in Belastingrechtspraak | Comments Off