Categorie archief: Belastingrechtspraak

Belastingrechtspraak rechtstreeks van rechtspraak.nl.

ECLI:NL:GHDHA:2017:1447 Gerechtshof Den Haag, 10-05-2017, BK-17/00004 en BK-17/00005

In hoger beroep is, evenals voor de Rechtbank, in geschil of de met ingang van 1 januari 2013 in artikel 32bd van de Wet LB 1964 opgenomen regeling in het geval van belanghebbende leidt tot een belastingheffing die in strijd is met:
artikel 1 en het sy… Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHDHA:2017:1447 Gerechtshof Den Haag, 10-05-2017, BK-17/00004 en BK-17/00005

ECLI:NL:GHDHA:2017:1449 Gerechtshof Den Haag, 17-05-2017, BK-16/00402

In geschil is of: de reis- en verblijfkosten van de familieleden in verband met de begrafenis van erflaatster voor een bedrag van € 14.910 ten laste komen van de nalatenschap; belanghebbende tijdens het leven van erflaatster kosten voor de verzorging van haar heeft betaald die als verplichting in mindering op de nalatenschap strekken; de nalatenschap met een bedrag van € 50.000 aan kosten voor … Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHDHA:2017:1449 Gerechtshof Den Haag, 17-05-2017, BK-16/00402

ECLI:NL:GHDHA:2017:1451 Gerechtshof Den Haag, 17-05-2017, BK-16/00290 en BK-16/00294

In het hoger beroep van belanghebbende is in geschil of: de Inspecteur het verschil tussen de koopprijs en de waarde in het economische verkeer van de onroerende zaken terecht heeft aangemerkt als belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang; de vergrijp… Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHDHA:2017:1451 Gerechtshof Den Haag, 17-05-2017, BK-16/00290 en BK-16/00294

ECLI:NL:GHDHA:2017:1454 Gerechtshof Den Haag, 17-05-2017, BK-16/00293 en BK-16/00297

In het hoger beroep van belanghebbende is in geschil of:de Inspecteur belanghebbende een navorderingsaanslag kon opleggen omdat belanghebbende toerekenbaar kwade trouw is te verwijten; de vergrijpboete terecht is opgelegd; belanghebbende recht heeft op… Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHDHA:2017:1454 Gerechtshof Den Haag, 17-05-2017, BK-16/00293 en BK-16/00297

ECLI:NL:GHDHA:2017:1450 Gerechtshof Den Haag, 17-05-2017, BK-16/00493 en BK-16/00494

In hoger beroep is in geschil of de door de heffingsambtenaar in hoger beroep verdedigde waarde van de woning van € 343.000 te hoog is; de Rechtbank het bedrag van de proceskosten waarin zij de heffingsambtenaar heeft veroordeeld, op een te laag bedrag heeft vastgesteld; de Rechtbank het verzoek om de heffingsambtenaar te veroordelen tot vergoeding van de door belanghebbenden geleden schade ten… Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHDHA:2017:1450 Gerechtshof Den Haag, 17-05-2017, BK-16/00493 en BK-16/00494

ECLI:NL:RBZWB:2017:3131 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13-04-2017, BRE – 16 _ 1917

Omdat belanghebbende tegen de beschikkingen aansprakelijkstelling geen inhoudelijke gronden heeft aangevoerd, heeft de rechtbank het beroep in zoverre ongegrond verklaard. De rechtbank heeft zich onbevoegd verklaard m.b.t. het verzoek om uitstel van be… Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:RBZWB:2017:3131 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13-04-2017, BRE – 16 _ 1917

ECLI:NL:OGEAC:2017:52 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 18-05-2017, BBZ nrs. CUR201600353 en CUR201600354

Het verzoek om uitstel van de zitting is afgewezen omdat dit niet terstond na de oproeping gedaan is. Het verlenen van uitstel zou in dit geval een efficiënte afwikkeling van de zaken ontoelaatbaar in de weg staan. Een mondelinge bezwaar kan niet aangemerkt worden als een bezwaar in de zin van artikel 28 Grondbelastingverordening 1908. Tegen een verminderingsbeschikking kan niet rechtsgeldig be… Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:OGEAC:2017:52 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 18-05-2017, BBZ nrs. CUR201600353 en CUR201600354

ECLI:NL:RBNHO:2017:4121 Rechtbank Noord-Holland, 10-02-2017, HAA 16/1886

Geen voor de rechtbank op te vullen leemte in de belastingwetgeving Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:RBNHO:2017:4121 Rechtbank Noord-Holland, 10-02-2017, HAA 16/1886

ECLI:NL:RBOBR:2017:2604 Rechtbank Oost-Brabant, 11-05-2017, 16_3334

WOZ/varkensbedrijven, alternatieve berekeningswijze Taxatiewijzer Agrarische Gebouwen. Op zitting behandelt de rechtbank acht zaken van verschillende belanghebbenden waarin dezelfde gemachtigde optreedt. Het betreft zeven varkensbedrijven en een gemeng… Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:RBOBR:2017:2604 Rechtbank Oost-Brabant, 11-05-2017, 16_3334

ECLI:NL:RBGEL:2017:2735 Rechtbank Gelderland, 19-05-2017, AWB – 15 _ 7325

Vennootschapsbelasting. Integrale belastingplicht woningcorporatie. Waardering langlopende schulden en transitorische rente op openingsbalans. Foutenleerfout? Strijd met algemene beginselen? Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:RBGEL:2017:2735 Rechtbank Gelderland, 19-05-2017, AWB – 15 _ 7325

ECLI:NL:RBNHO:2017:2928 Rechtbank Noord-Holland, 04-05-2017, AWB – 14 _ 2467

De schatting van verweerder van de inkomsten uit onderverhuur en de handel in auto’s is niet onredelijk. Eiser heeft de gestelde kosten op geen enkele wijze onderbouwd, zodat geen kosten in aanmerking behoeven te worden genomen. Eiser heeft in absolute en in relatieve zin een aanzienlijk bedrag aan inkomsten buiten de aangifte gelaten. Het is aan opzet van eiser te wijten dat de aangiften onjui… Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:RBNHO:2017:2928 Rechtbank Noord-Holland, 04-05-2017, AWB – 14 _ 2467

ECLI:NL:PHR:2017:355 Parket bij de Hoge Raad, 13-04-2017, 16/05306

[C], erflater, was aan het begin van het jaar 2014 genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een woning en van een perceel, beide gelegen in [R]. Tussen de woning en het perceel zijn diverse woningen en zijstraten gelegen. Het percee… Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:PHR:2017:355 Parket bij de Hoge Raad, 13-04-2017, 16/05306

ECLI:NL:PHR:2017:354 Parket bij de Hoge Raad, 13-04-2017, 16/03971, 16/03972

Assurantiebelasting; ‘verzekering’ in de zin van art. 20 Wet BvR. Aansluiting bij burgerlijk recht (art. 7:925 BW). Kwaliteitsregeling voor slachthuizen die bij OMC-verklaring (ongeschikt voor menselijke consumptie) compensatie kunnen verzoeken als zij aan kwaliteitscriteria voldoen; overeenkomst bepaalt dat de belanghebbenden “nimmer verplicht” zijn tot uitkering. Verzekering? ‘Materiële’ verz… Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:PHR:2017:354 Parket bij de Hoge Raad, 13-04-2017, 16/03971, 16/03972

ECLI:NL:PHR:2017:353 Parket bij de Hoge Raad, 11-04-2017, 16/03830

Belanghebbende is een uitzendbureau dat in de jaren 2010-2012 ongeveer 1.500 tot 1.750, voornamelijk Poolse, uitzendkrachten in dienst had. Alle uitzendkrachten moesten deelnemen aan een scholingstraject. Het betrof een tweejarig BBL-traject waarbij de… Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:PHR:2017:353 Parket bij de Hoge Raad, 11-04-2017, 16/03830

ECLI:NL:PHR:2017:352 Parket bij de Hoge Raad, 11-04-2017, 16/04810

Belanghebbende is een uitzendbureau dat in de jaren 2010 en 2011 aan ongeveer 125 werknemers de mogelijkheid heeft geboden om een tweejarig BBL-traject te volgen. Ter zake daarvan heeft belanghebbende afdrachtvermindering onderwijs geclaimd.

Het Hof v… Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:PHR:2017:352 Parket bij de Hoge Raad, 11-04-2017, 16/04810