Categorie archief: Belastingrechtspraak

Belastingrechtspraak rechtstreeks van rechtspraak.nl.

ECLI:NL:RBNNE:2020:1929 Rechtbank Noord-Nederland, 25-05-2020, AWB LEE – 19 _ 2875

In geschil is of verweerder terecht een navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen heeft opgelegd.

De rechtbank oordeelt eerst dat verweerder op grond van artikel 16, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de AWR bevoegd… Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:RBNNE:2020:1929 Rechtbank Noord-Nederland, 25-05-2020, AWB LEE – 19 _ 2875

ECLI:NL:RBNNE:2020:1929 Rechtbank Noord-Nederland, 25-05-2020, AWB LEE – 19 _ 2875

In geschil is of verweerder terecht een navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen heeft opgelegd.

De rechtbank oordeelt eerst dat verweerder op grond van artikel 16, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de AWR bevoegd… Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:RBNNE:2020:1929 Rechtbank Noord-Nederland, 25-05-2020, AWB LEE – 19 _ 2875

ECLI:NL:RBNNE:2020:1930 Rechtbank Noord-Nederland, 25-05-2020, AWB LEE – 19 _ 1909

In geschil is of er sprake is van een individuele en buitensporige last als gevolg waarvan de belastingheffing over eiseres haar vermogen (box 3-heffing) strijdig is met artikel 1 van het EP bij het EVRM.

Ter onderbouwing van het individuele aspect va… Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:RBNNE:2020:1930 Rechtbank Noord-Nederland, 25-05-2020, AWB LEE – 19 _ 1909

ECLI:NL:RBNNE:2020:1930 Rechtbank Noord-Nederland, 25-05-2020, AWB LEE – 19 _ 1909

In geschil is of er sprake is van een individuele en buitensporige last als gevolg waarvan de belastingheffing over eiseres haar vermogen (box 3-heffing) strijdig is met artikel 1 van het EP bij het EVRM.

Ter onderbouwing van het individuele aspect va… Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:RBNNE:2020:1930 Rechtbank Noord-Nederland, 25-05-2020, AWB LEE – 19 _ 1909

ECLI:NL:RBMNE:2020:1972 Rechtbank Midden-Nederland, 29-05-2020, UTR 19/4812

WOZ. Beroep gegrond. De rechtbank is van oordeel dat verweerder met de taxatiematrix niet aannemelijk heeft gemaakt dat de waarde van de woning niet te hoog is vastgesteld. Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:RBMNE:2020:1972 Rechtbank Midden-Nederland, 29-05-2020, UTR 19/4812

ECLI:NL:RBMNE:2020:1972 Rechtbank Midden-Nederland, 29-05-2020, UTR 19/4812

WOZ. Beroep gegrond. De rechtbank is van oordeel dat verweerder met de taxatiematrix niet aannemelijk heeft gemaakt dat de waarde van de woning niet te hoog is vastgesteld. Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:RBMNE:2020:1972 Rechtbank Midden-Nederland, 29-05-2020, UTR 19/4812

ECLI:NL:RBMNE:2020:1971 Rechtbank Midden-Nederland, 29-05-2020, UTR 19/3110

WOZ. De rechtbank is van oordeel dat
verweerder met de taxatiematrix aannemelijk heeft gemaakt dat de waarde van de
woning niet te hoog is vastgesteld. Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:RBMNE:2020:1971 Rechtbank Midden-Nederland, 29-05-2020, UTR 19/3110

ECLI:NL:RBMNE:2020:1971 Rechtbank Midden-Nederland, 29-05-2020, UTR 19/3110

WOZ. De rechtbank is van oordeel dat
verweerder met de taxatiematrix aannemelijk heeft gemaakt dat de waarde van de
woning niet te hoog is vastgesteld. Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:RBMNE:2020:1971 Rechtbank Midden-Nederland, 29-05-2020, UTR 19/3110

ECLI:NL:PHR:2020:486 Parket bij de Hoge Raad, 15-05-2020, 19/03705

A-G Niessen heeft conclusie genomen in een zaak betreffende opgenomen pensioengelden. Ambtshalve: rust op de overheid een zorgplicht?

Belanghebbende laat tijdens de kredietcrisis van een aantal jaren geleden zijn bij een verzekeraar opgebouwde pensioe… Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:PHR:2020:486 Parket bij de Hoge Raad, 15-05-2020, 19/03705

ECLI:NL:PHR:2020:486 Parket bij de Hoge Raad, 15-05-2020, 19/03705

A-G Niessen heeft conclusie genomen in een zaak betreffende opgenomen pensioengelden. Ambtshalve: rust op de overheid een zorgplicht?

Belanghebbende laat tijdens de kredietcrisis van een aantal jaren geleden zijn bij een verzekeraar opgebouwde pensioe… Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:PHR:2020:486 Parket bij de Hoge Raad, 15-05-2020, 19/03705

ECLI:NL:HR:2020:949 Hoge Raad, 29-05-2020, 19/05683

BPM; artt. 9 en 16a Wet BPM; art. 110 VWEU; tariefwijziging; historisch tarief; registratie in 2017 van een gebruikte personenauto die in 2013 is geproduceerd en in 2014 in een andere lidstaat voor het eerst is toegelaten op de weg. Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:HR:2020:949 Hoge Raad, 29-05-2020, 19/05683

ECLI:NL:PHR:2020:486 Parket bij de Hoge Raad, 15-05-2020, 19/03705

A-G Niessen heeft conclusie genomen in een zaak betreffende opgenomen pensioengelden. Ambtshalve: rust op de overheid een zorgplicht?

Belanghebbende laat tijdens de kredietcrisis van een aantal jaren geleden zijn bij een verzekeraar opgebouwde pensioe… Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:PHR:2020:486 Parket bij de Hoge Raad, 15-05-2020, 19/03705

ECLI:NL:HR:2020:831 Hoge Raad, 29-05-2020, 19/03944

Art. 2.13, 5.2 en 5.3 Wet IB 2001, art. 1 Eerste Protocol EVRM; belastingjaar 2015. Forfait rendement box 3-inkomen schending art. 1 EP op stelselniveau? HR 14 juni 2019, o.m. ECLI:NL:HR:2019:816. Rechtsbescherming beperkt tot onderzoek naar individuel… Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:HR:2020:831 Hoge Raad, 29-05-2020, 19/03944

ECLI:NL:HR:2020:831 Hoge Raad, 29-05-2020, 19/03944

Art. 2.13, 5.2 en 5.3 Wet IB 2001, art. 1 Eerste Protocol EVRM; belastingjaar 2015. Forfait rendement box 3-inkomen schending art. 1 EP op stelselniveau? HR 14 juni 2019, o.m. ECLI:NL:HR:2019:816. Rechtsbescherming beperkt tot onderzoek naar individuel… Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:HR:2020:831 Hoge Raad, 29-05-2020, 19/03944

ECLI:NL:HR:2020:831 Hoge Raad, 29-05-2020, 19/03944

Art. 2.13, 5.2 en 5.3 Wet IB 2001, art. 1 Eerste Protocol EVRM; belastingjaar 2015. Forfait rendement box 3-inkomen schending art. 1 EP op stelselniveau? HR 14 juni 2019, o.m. ECLI:NL:HR:2019:816. Rechtsbescherming beperkt tot onderzoek naar individuel… Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:HR:2020:831 Hoge Raad, 29-05-2020, 19/03944