Categorie archief: PwC

Gemeente ‘futureproof’ door integratie eisen en audits

De toegenomen dreiging van cybercrime heeft ook gevolgen voor de werkwijze binnen gemeenten. Burgers en de landelijke overheid stellen steeds meer eisen aan informatie- en cyberbeveiliging. Om zich daarop voor te bereiden doen gemeenten er goed aan nu … Lees verder

Geplaatst in Nationaal, Nieuws, PwC | Reacties uitgeschakeld voor Gemeente ‘futureproof’ door integratie eisen en audits

Dwaling bij vaststellings-overeenkomst is mogelijk

In lopende commerciële verhoudingen komt het nogal eens voor dat een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten. In zo’n overeenkomst kunnen veel zaken worden geregeld; essentieel is dat partijen afspraken wensen te maken over een onzekerheid of geschil. Meestal willen partijen volledige (rechts)zekerheid verkrijgen over een onderwerp. Dit is de reden waarom hierin meestal staat opgenomen dat partijen elkaar ‘finale kwijting’ verlenen ten aanzien van de in de overeenkomst geregelde onzekerheid of het betreffende geschil. Lees verder

Geplaatst in Nationaal, Nieuws, PwC | Reacties uitgeschakeld voor Dwaling bij vaststellings-overeenkomst is mogelijk

Faillissementsaangifte zonder bestuur

De bevoegdheid tot eigen aangifte van faillissement van een vennootschap berust bij het bestuur van die vennootschap. Maar wat te doen met een faillissementsaangifte in geval van een vennootschap zonder bestuur? De rechtbank Midden-Nederland werd onlan… Lees verder

Geplaatst in Nationaal, Nieuws, PwC | Reacties uitgeschakeld voor Faillissementsaangifte zonder bestuur

Deponeer de jaarrekening op tijd

Deponeer de jaarrekening voor de rechtspersoon uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar om boetes te voorkomen. Veel vennootschappen blijken namelijk hun jaarrekeningen niet binnen de voorgeschreven termijn te deponeren. Als dit niet gebeur… Lees verder

Geplaatst in Nationaal, Nieuws, PwC | Reacties uitgeschakeld voor Deponeer de jaarrekening op tijd

Integrated reporting: ‘Voorkauwen of vaag houden?’

‘Moet ik dan alles voorkauwen of het vaag houden?’ Uit de gesprekken met bestuurders die Robert van der Laan en ex-PwC’er Erik Roelofsen hadden voor hun boek over integrated reporting bleek dat ceo’s zich vaak ergeren aan de slechte voorbereiding van analisten op gesprekken over de waardecreatie van hun bedrijf. ‘Wij hopen met de inzichten uit dit boek onder andere bij te dragen aan een beter gesprek tussen bestuurder en belegger.’ Lees verder

Geplaatst in Nationaal, Nieuws, PwC | Reacties uitgeschakeld voor Integrated reporting: ‘Voorkauwen of vaag houden?’

Integrated reporting: ‘Voorkauwen of vaag houden?’

‘Moet ik dan alles voorkauwen of het vaag houden?’ Uit de gesprekken met bestuurders die Robert van der Laan en ex-PwC’er Erik Roelofsen hadden voor hun boek over integrated reporting bleek dat ceo’s zich vaak ergeren aan de slechte voorbereiding van analisten op gesprekken over de waardecreatie van hun bedrijf. ‘Wij hopen met de inzichten uit dit boek onder andere bij te dragen aan een beter gesprek tussen bestuurder en belegger.’ Lees verder

Geplaatst in Nationaal, Nieuws, PwC | Reacties uitgeschakeld voor Integrated reporting: ‘Voorkauwen of vaag houden?’

Giftenaftrek bij vererfde periodieke giften

Erfgenamen hebben onder omstandigheden ook recht op giftenaftrek voor een op hen overgegane verplichting tot het doen van een periodieke gift. Beslissend daarbij is dat op het moment de erflater de schenkingsovereenkomst voor periodieke giften is aange… Lees verder

Geplaatst in Nationaal, Nieuws, PwC | Reacties uitgeschakeld voor Giftenaftrek bij vererfde periodieke giften

Uitspraak met in potentie grote gevolgen voor offshore-werknemer

De Hoge Raad heeft een casus in behandeling die grote gevolgen kan hebben voor de sociale zekerheidspositie van werknemers die werken op schepen in de offshore industrie, zoals sleepboten, kraanschepen en pijpenleggers. Voordat de Hoge Raad uitspraak doet in deze zaak heeft zij prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie. Lees verder

Geplaatst in Nationaal, Nieuws, PwC | Reacties uitgeschakeld voor Uitspraak met in potentie grote gevolgen voor offshore-werknemer

Aanmerkelijk belang nodig voor terbeschikkingstelling

Het bestaan van een aanmerkelijk belang is een vereiste om de terbeschikkingstellingsregeling te kunnen toepassen bij samenwerkingsverbanden in een bv/nv-vorm. De Hoge Raad heeft onlangs zo beslist en vernietigde de andersluidende hof-uitspraak van Hof… Lees verder

Geplaatst in Nationaal, Nieuws, PwC | Reacties uitgeschakeld voor Aanmerkelijk belang nodig voor terbeschikkingstelling

Nieuwe uitspraak over uitleg commerciële contracten

Uit een uitspraak van de Hoge Raad van 5 april 2013 volgt dat ook bij de uitleg van commerciële contracten de Haviltex-norm het uitgangspunt is. Lees verder

Geplaatst in Nationaal, Nieuws, PwC | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe uitspraak over uitleg commerciële contracten

Wederom herbezinning versobering pensioenopbouw

Met het sluiten van een sociaal akkoord lijkt het kabinet Rutte-Asscher het mes mogelijk minder diep in de pensioenopbouw te zetten. De regering geeft sociale partners zes weken de tijd en beperkt budget om met alternatieven te komen voor de geplande i… Lees verder

Geplaatst in Nationaal, Nieuws, PwC | Reacties uitgeschakeld voor Wederom herbezinning versobering pensioenopbouw

Automatische gegevensuitwisseling wereldwijd

De Europese Commissie zet in op een zo breed mogelijke bestrijding van belastingontduiking. Een wereldwijd gestandaardiseerd systeem van automatische inlichtingenuitwisseling tussen alle landen vormt daarbij het kerngereedschap. Lees verder

Geplaatst in Nationaal, Nieuws, PwC | Reacties uitgeschakeld voor Automatische gegevensuitwisseling wereldwijd

Prijsgeven pensioenrechten bij onderdekking

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) die zijn pensioenaanspraken in eigen beheer houdt, kan deze aanspraken wegens onderdekking (deels) onder voorwaarden prijsgeven zonder dat voor de loonheffing sprake is van loon. Een onlangs verschenen besluit bev… Lees verder

Geplaatst in Nationaal, Nieuws, PwC | Reacties uitgeschakeld voor Prijsgeven pensioenrechten bij onderdekking

Transfer pricing: Werk aan de winkel voor de CFO

Een transfer-pricing-systeem dat op papier de toets der kritiek kan doorstaan, maar in de dagelijkse praktijk niet wordt nageleefd, creëert een reëel risico voor een naheffing of boete in geval van een belastingcontrole. En dergelijke naheffingen blijken in de praktijk heel geregeld voor te komen. PwC’ers Petra Robben en Susanne Verloove vertellen in CFO Magazine welke elementen geadresseerd moeten worden om het niveau van beheersing rondom transfer pricing te vergroten. Lees verder

Geplaatst in Nationaal, Nieuws, PwC | Reacties uitgeschakeld voor Transfer pricing: Werk aan de winkel voor de CFO

Tips voor CFO over transfer-pricing-beleid

Voor een goed werkend transfer-pricing-systeem is een strak georganiseerde implementatie en monitoring van groot belang. De verantwoordelijkheid daarover mag niet alleen bij de fiscale functie worden belegd en ligt in eerste instantie bij de CFO. PwC’ers Petra Robben en Susanne Verloove definiëren acht concrete beheersingselementen waar CFO’s rekening mee dienen te houden bij het uitzetten van transfer-pricing-beleid. Lees verder

Geplaatst in Nationaal, Nieuws, PwC | Reacties uitgeschakeld voor Tips voor CFO over transfer-pricing-beleid