Dagelijks archief: 20 mei 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:736 Gerechtshof Amsterdam, 14-01-2020, 18/00282

Schenkbelasting. Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (artikel 35b van de Successiewet 1956); het geschil spitst zich toe op de vraag of de vennootschap waarin het aandeel is verkregen, een onderneming in materiële zin drijft als bedoeld in artikel 35c SW. Tevens is in geschil of het onderscheid tussen beleggingsvermogen en ondernemingsvermogen in strijd is met het discriminatieverbod van artikel 26 IV… Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHAMS:2020:736 Gerechtshof Amsterdam, 14-01-2020, 18/00282

ECLI:NL:GHAMS:2020:736 Gerechtshof Amsterdam, 14-01-2020, 18/00282

Schenkbelasting. Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (artikel 35b van de Successiewet 1956); het geschil spitst zich toe op de vraag of de vennootschap waarin het aandeel is verkregen, een onderneming in materiële zin drijft als bedoeld in artikel 35c SW. Tevens is in geschil of het onderscheid tussen beleggingsvermogen en ondernemingsvermogen in strijd is met het discriminatieverbod van artikel 26 IV… Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHAMS:2020:736 Gerechtshof Amsterdam, 14-01-2020, 18/00282

ECLI:NL:GHAMS:2019:5018 Gerechtshof Amsterdam, 12-12-2019, 18/00567

Proceskosten; optreden als beroepsmatig rechtsbijstandverlener of als executeur-testamentair? Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHAMS:2019:5018 Gerechtshof Amsterdam, 12-12-2019, 18/00567

ECLI:NL:GHAMS:2019:5018 Gerechtshof Amsterdam, 12-12-2019, 18/00567

Proceskosten; optreden als beroepsmatig rechtsbijstandverlener of als executeur-testamentair? Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHAMS:2019:5018 Gerechtshof Amsterdam, 12-12-2019, 18/00567

ECLI:NL:GHAMS:2019:5017 Gerechtshof Amsterdam, 17-12-2019, 18/00526

Formeel belastingrecht; artikelen 21j en 21k van de Algemene wet inzake rijksbelastingen; inkomensgegeven; betrokkene; toepassing van artikel 21j, lid 2, Awr (bezwaar- of verzoekschrift?) (zie ook ECLI:NL:GHAMS:2018:4918) Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHAMS:2019:5017 Gerechtshof Amsterdam, 17-12-2019, 18/00526

ECLI:NL:GHAMS:2019:5017 Gerechtshof Amsterdam, 17-12-2019, 18/00526

Formeel belastingrecht; artikelen 21j en 21k van de Algemene wet inzake rijksbelastingen; inkomensgegeven; betrokkene; toepassing van artikel 21j, lid 2, Awr (bezwaar- of verzoekschrift?) (zie ook ECLI:NL:GHAMS:2018:4918) Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHAMS:2019:5017 Gerechtshof Amsterdam, 17-12-2019, 18/00526

ECLI:NL:GHAMS:2019:3646 Gerechtshof Amsterdam, 10-10-2019, 18/00404

Inkomstenbelasting; kwalificatie van inkomsten uit werkzaamheden verricht in de thuiszorg; winst uit onderneming of loon uit dienstbetrekking? Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHAMS:2019:3646 Gerechtshof Amsterdam, 10-10-2019, 18/00404

ECLI:NL:GHAMS:2019:3646 Gerechtshof Amsterdam, 10-10-2019, 18/00404

Inkomstenbelasting; kwalificatie van inkomsten uit werkzaamheden verricht in de thuiszorg; winst uit onderneming of loon uit dienstbetrekking? Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHAMS:2019:3646 Gerechtshof Amsterdam, 10-10-2019, 18/00404

ECLI:NL:GHAMS:2019:5019 Gerechtshof Amsterdam, 29-10-2019, 18/00599

Inkomstenbelasting; verliesverrekening-, verliesvaststellingbeschikkingen (artt. 3.150, 3.151, 3.152, 3.153 Wet IB 2001) Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHAMS:2019:5019 Gerechtshof Amsterdam, 29-10-2019, 18/00599

ECLI:NL:GHAMS:2019:5019 Gerechtshof Amsterdam, 29-10-2019, 18/00599

Inkomstenbelasting; verliesverrekening-, verliesvaststellingbeschikkingen (artt. 3.150, 3.151, 3.152, 3.153 Wet IB 2001) Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHAMS:2019:5019 Gerechtshof Amsterdam, 29-10-2019, 18/00599

ECLI:NL:GHAMS:2019:3642 Gerechtshof Amsterdam, 26-09-2019, 18/00456

Inkomstenbelasting; bron van inkomen; kon belanghebbende met de handel in postzegels in 2015 redelijkerwijs voordeel verwachten? Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHAMS:2019:3642 Gerechtshof Amsterdam, 26-09-2019, 18/00456

ECLI:NL:GHAMS:2019:3642 Gerechtshof Amsterdam, 26-09-2019, 18/00456

Inkomstenbelasting; bron van inkomen; kon belanghebbende met de handel in postzegels in 2015 redelijkerwijs voordeel verwachten? Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHAMS:2019:3642 Gerechtshof Amsterdam, 26-09-2019, 18/00456

ECLI:NL:GHAMS:2019:5021 Gerechtshof Amsterdam, 12-12-2019, 18/00646, 18/00647

Invorderingswet 1990; Kostenwet invordering rijksbelastingen; artikel 75 van de Leidraad Invordering 2008; kosten van betekening dwangbevel Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHAMS:2019:5021 Gerechtshof Amsterdam, 12-12-2019, 18/00646, 18/00647

ECLI:NL:GHAMS:2019:5021 Gerechtshof Amsterdam, 12-12-2019, 18/00646, 18/00647

Invorderingswet 1990; Kostenwet invordering rijksbelastingen; artikel 75 van de Leidraad Invordering 2008; kosten van betekening dwangbevel Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHAMS:2019:5021 Gerechtshof Amsterdam, 12-12-2019, 18/00646, 18/00647

ECLI:NL:GHAMS:2020:1232 Gerechtshof Amsterdam, 19-05-2020, 18/00283

Wet waardering onroerende zaken; woz-waarde woningen; beroep op gelijkheids- en vertrouwensbeginsel Lees verder

Geplaatst in Belastingrechtspraak | Reacties uitgeschakeld voor ECLI:NL:GHAMS:2020:1232 Gerechtshof Amsterdam, 19-05-2020, 18/00283